Skip to main content
Leif E. Moland

Med legene på laget

Et fagutviklingsprogram for å utvikle legenes rolle i et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 6 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv

  • Fafo-notat 2005:06
  • Fafo-notat 2005:06