Fafo-notater

Rapportsøk

Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2

Marianne Dæhlen og Anna Hagen

Fafo-notat 2010:23

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Som ledd i evalueringen av Kunnskapsløftet, gjennomfører Fafo et delprosjekt om innføringen av prosjekt til fordypning. Prosjekt til fordypning utgjør i dag en stor del av opplæringstilbudet i skolen for elever som velger yrkesfag i videregående opplæring. I evalueringsprosjektet følges en gruppe elever og lærlinger gjennom det fireårige opplæringsløpet. I delrapport 2 analyseres betydningen av prosjekt til fordypning for overgangen fra skole til læretid og for den videre opplæringen i bedrift. Sluttrapporten fra prosjektet vil bli publisert i 2012.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10119