Skip to main content
  • Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune

Delrapport

  • Fafo-notat 2011:07
  • Fafo-notat 2011:07
Bergen kommune prøver for tiden ut en rekke arbeidstidsordninger i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke. Enkelte av forsøksstedene har hatt alternative langturnusordninger i flere år, mens andre startet opp sommeren og høsten 2010. Fafo evaluerer forsøkene ved fem av disse enhetene.

Gjennom evalueringen ønsker vi å få kjennskap til hvilke erfaringer ansatte og brukere har med de ulike arbeidstidsordningene sett i lys av kommunens mål om å redusere omfanget av små stillinger og samtidig utvikle et bedre tjenestetilbud.

Denne delrapporten tar for seg forsøkenes første fase. Datagrunnlaget er i hovedsak basert på kvalitative intervjuer med ledere, tillitsvalgte og ansatte ved de fem pilotenhetene, samt en spørreundersøkelse sendt ut til 33 enheter i kommunen (inkludert pilotenhetene). Sluttrapporten fra evalueringen vil foreligge i løpet av våren 2012.
  • Publisert: 6. januar 2011
  • Ordrenr. 10128