Fafo-notater

Rapportsøk

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet
Et oversiktsbilde

Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2007:04

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Inger Lise Skog Hansen

Dette notatet handler om relasjonen til arbeidsmarkedet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ambisjonen for notatet er hovedsakelig å gi en oversikt over situasjonen på arbeidsmarkedet for funksjonshemmede i Norge, i hovedsak basert på data fra SSBs Arbeidskraftundersøkelser. Notatet er en del av prosjektet «Funksjonshemning, arbeidsliv og velferdsstat», et samarbeid mellom Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet, som er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd, er å studere hvordan teknologi og offentlig politikk under ulike bransjemessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg og funksjonshemmedes muligheter for deltakelse i arbeidsmarkedet.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10024