Fafo-notater

Rapportsøk

Varsling i norsk arbeidsliv
Den det varsles om, mottak og håndtering

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2018:06

Nettutgave

Prosjekt: Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har Fafo undersøkt varslingsprosessen fra fire ulike vinkler. Hvordan oppleves det å bli utpekt som ansvarlig for kritikkverdige forhold, og hvilke reaksjoner blir man møtt med? Hvordan håndterer de som mottar varsler den utpekte ansvarlige og varsleren? Hvordan er det å være kolleger av den som varsler og den det varsles om, og sist, men ikke minst – hvordan er det å være varsler i Norge? Undersøkelsen baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført vinteren 2017 og 2018.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10271