Fafo-notater

Rapportsøk

Utredning om forskning på voksnes læring
En litteraturgjennomgang

Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2012:17

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy

På oppdrag for Norges forskningsråd har Fafo gjennomført en utredning om forskning på voksnes læring i Norge de siste 15 årene (1997–2012). Bakgrunnen for oppdraget er en planlagt satsing på forskning om voksnes læring i arbeids- og samfunnsliv. Det er bred enighet om at forskning om voksnes læring er et svakt og underforsket felt i Norge, og Kunnskapsdepartementet ønsker nå å styrke denne forskningen. Satsingen vil bli gjennomført som en del av programmet «Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 – UTDANNING 2020». Utredningen er basert på en litteraturgjennomgang og en forskerworkshop om voksnes læring høsten 2012.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10163