Fafo-notater

Rapportsøk

Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Martin Byrkjeland

Fafo-notat 2000:15

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

I dette notatet gjer forfattaren eit forsøk på å bringe kunnskapen om Hovudavtalen eit steg vidare: Det presenterer ein gjennomgang av Hovudavtalen som tekst, nærare bestemt, kva tema er representerte i Hovudavtalen, når kom dei til, og når skjedde dei viktigaste modifikasjonane.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 648