Fafo-notater

Rapportsøk

Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer

Torgeir Nyen

Fafo-notat 2008:10

Nettutgave

Prosjekt: Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

NITO er en fagorganisasjon som i hovedsak organiserer ingeniører og andre teknologer, hvorav mange av dem har treårig høgskoleutdanning. I dette notatet beskrives deres situasjon når det gjelder kompetanseutvikling sammenlignet med arbeidslivet som helhet og med andre grupper med tilsvarende lang utdanning.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10054