Fafo-notater

Rapportsøk

Kompetanseutvikling i rusomsorgen
Notat fra et arbeidsseminar for KUP-prosjekter innen rusfeltet

Anna Hagen

Fafo-notat 2005:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Notatet oppsummerer erfaringer fra et arbeidsseminar for involverte i kompetanseutviklingsprosjekter innen rusfeltet og diskuterer noen utfordringer og mulige tiltak i det videre arbeidet med kompetanseutvikling på dette området.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 782