Skip to main content
  • Anna Hagen

Kompetanseutvikling i rusomsorgen

Notat fra et arbeidsseminar for KUP-prosjekter innen rusfeltet

  • Fafo-notat 2005:23
  • Fafo-notat 2005:23

Notatet oppsummerer erfaringer fra et arbeidsseminar for involverte i kompetanseutviklingsprosjekter innen rusfeltet og diskuterer noen utfordringer og mulige tiltak i det videre arbeidet med kompetanseutvikling på dette området.

  • Publisert: 21. januar 2005
  • Ordrenr. 782
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere