Skip to main content
  • Leif E. Moland og Sol Skinnarland

To skritt fram, og ett til .. ?

Evaluering av Trygdeetaten i Sør-Trøndelags tverrfaglige innsats for et mer inkluderende arbeidsliv

  • Fafo-notat 2005:24
  • Fafo-notat 2005:24
Det siste året har trygdeetaten gjennomført et omfattende arbeid for å utvikle samarbeidsformer mellom etatens ulike fagmiljøer, slik at IA-virksomhetene i arbeidslivet kan møte en mer samstemt, koordinert og målrettet trygdeetat. På kort tid har etaten ved hjelp av den såkalte samhandlingsmodellen klart å involvere flere fagmiljøer enn bare arbeidslivssentrene. Spørsmålet er om den aller siste tids utvikling har vært til det bedre eller ikke i etatens arbeid for å nå IA-målene.
  • Publisert: 22. januar 2005
  • Ordrenr. 783