Fafo-notater

Rapportsøk

Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur
En kunnskap- og eksempelsamling

Leif E. Moland

Fafo-notat 2021:01

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Prosjekt: Kunnskapssammenfatning – heltidskultur

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Norske kommuner har i en årrekke gjennomført tiltak for å utvikle tjenester med færre små deltidsstillinger. Med større og hele stillinger forventes det sterkere fagmiljøer og mer effektiv drift, bedre tjenester til brukere og pasienter, og bedre arbeidsforhold for ansatte, herunder også mer forutsigbar lønn og arbeidstid.

I denne kunnskaps- og eksempelsamlingen gjennomgås mulige og umulige turnusmodeller og praktiske turnustiltak som har vært prøvd ut i norske kommuner og sykehus. De som lykkes har alle tatt i bruk alternative arbeidstidsordninger. Det er ikke mulig å nå mål om heltidskultur så lenge man bygger på de tradisjonelle turnusene.
De beste tiltakene har følgende kjennetegn:

  • Godt partssamarbeid.
  • Rom for flere løsninger angående helgehyppighet og vaktlengder.
  • Bruk av årsplaner og samarbeids- / ønsketurnus for fleksibilitet og forutsigbarhet.
  • Vikarpooler som med fordel reduseres til mindre ressurslag.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10337