Fafo-notater

Rapportsøk

Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Vidar Bakkeli og Olav Elgvin

Fafo-notat 2014:01

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Prosjekt: Kunnskap om forskning om LHBT personer

Forskere på Fafo: Olav Elgvin

Dette notat gir en sammenfatning av situasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Det er basert på fem forskningsrapporter fra 2013, og handler om levekårsutfordringer, diskriminering, etnisitet og religion. Notatet er tematisk avgrenset til disse rapportene, og dekker ikke kunnskap om lhbt-tematikk fra annen tilgjengelig forskning. Notatet redegjør også for erfaringer fra arbeid med handlingsplaner for inkludering og antidiskriminering i Bergen og Stockholm. Problemstillingene for notatet er:

  • Hva er levekårsutfordringene for lhbt-personer?
  • Hva vet vi om omfanget av diskriminering av lhbt-personer?
  • Hva sier forskningen om samspillet mellom lhbt og etnisitet og/eller religion?
  • Hva er erfaringene fra arbeid med handlingsplanen i Bergen kommune og arbeid med like rettigheter og muligheter i Stockholm?

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10188