Skip to main content

Kunnskap om forskning om LHBT personer


Fafo skal lage en kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Hovedtema i oversikten vil være utfordringer knyttet til levekår, diskrimineringsomfang, samt samspillet mellom LHBT og etnisitet/religiøs tilhørighet. Oversikten vil  i tillegg redegjøre kort for erfarnger med handlingsplaner i Bergen kommune og inkluderings- og rettighetsarbeid i Sverige.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2013
  • Avsluttes:
    januar 2014

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune - Fakturasentrale