Skip to main content
  • Bjorn Dapi og Elin Svarstad

Lønnsutvikling i det statlige tariffområdet 2004–2019

  • Fafo-notat 2022:06
  • Fafo-notat 2022:06

Dette notatet undersøker lønnsveksten blant utvalgte yrkesgrupper i det statlige tariffområdet i perioden 2004−2015. Vi studerer utvikling i nominell lønn og realtimelønn i perioden, i tillegg til lønnsvekst, både ukorrigert og korrigert for sammensetningseffekter innad i yrkesgruppene.

  • Publisert: 5. mai 2022
  • Ordrenr. 10367