Skip to main content
  • Kristin Jesnes

Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene

En analyse av nasjonale handlingsplaner for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv

  • Fafo-notat 2014:15
  • Fafo-notat 2014:15

Storbritannia, Nederland, Danmark, Italia og Spania har hittil utarbeidet handlingsplaner for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Dette notatet analyserer på hvilke måter statene gjennom disse planene sikrer at menneskerettighetene blir fulgt. Norske myndigheter har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal handlingsplan for å følge opp FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Denne planen skal ferdigstilles mot slutten av 2014. Notatet er ment som innspill til denne prosessen samt som allmenn opplysning.

  • Publisert: 13. januar 2015
  • Ordrenr. 10202
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere