Skip to main content

Medlemsbevegelser, tariffstruktur og organisasjonshopping


   

Fafo skal gjøre en analyse av YS sin omverden og de utviklingstrekk man har sett i den siste 10-årsperioden på hovedorganisasjonsnivå. Medlemsutviklingen i de YS tilknyttede forbundene. Beskrive fremtidige utfordringer for YS.

Forskere

Tidligere ansatt

Bård Jordfald

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Bård Jordfald

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2013
  • Avsluttes:
    juni 2014

Oppdragsgiver

  • YS