Fafo-notater

Rapportsøk

Midlertidige ansettelser 2016
Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2017:07

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Tilknytningsformer i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

I dette notatet presenteres tall for midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv til og med utgangen av 2016. Et sentralt tema er hva som har skjedd med andelen midlertidige ansettelser i etterkant av endringene i arbeidsmiljøloven fra og med 1. juli 2015. Vi ser blant annet på:

  • Andelen midlertidig ansatte før og etter lovendringen i alt, og etter kjennetegn ved arbeidsplassen og arbeidstakeren.
  • Er det endringer i hvem de midlertidig ansatte er og hva som kjennetegner deres ansettelser?
  • Har begrunnelsene for midlertidige ansettelser endret seg fra 2014 til 2016?

Datagrunnlaget er SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU), inkludert tilleggsundersøkelser til AKU 2014 og 2016. Notatet er utarbeidet som en del av rapporteringen fra prosjektet «Tilknytningsformer i arbeidslivet», med Arbeids- og sosialdepartementet som oppdragsgiver.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10257