Fafo-notater

Rapportsøk

Elektrobransjen i tall

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Fafo-notat 2017:06

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Mona Bråten, Bård Jordfald, Rolf K. Andersen

Markedet for elektroinstallasjon er en del av det større markedet for bygge- og anleggsvirksomhet. I tillegg har offshorevirksomhet vært et viktig marked for elektrisk installasjonsarbeid. I denne rapporten beskriver vi hva som karakteriserer elektrobransjen hva angår sysselsetting, lønn, rekruttering, bemanningsstrategier og offentlige anbud, samt hva som har preget utviklingen de siste årene. Notatet rapporterer den første av i alt tre moduler i et forskningsprosjekt om konkurransesituasjonen i elektrobransjen, og gir et viktig bakteppe for de to neste modulene, hvor spørsmål om anbudsprosesser og bemanningsstrategier blir nærmere belyst.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10256