Fafo-notater

Rapportsøk

NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet

Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Fafo-notat 2015:09

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: NAV - en fyrlykt for IA-arbeid i omstilling

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Lise Lien

NAV-reformen er en av Norges største fusjonsprosesser. Hvordan har NAV klart å ivareta IA-arbeidet, arbeidet for å sikre et mer inkluderende arbeidsliv, underveis i denne omstillingsprosessen? Dette spørsmålet er utgangspunktet for at Fafo på oppdrag fra LO Stat har samlet erfaringer fra tillitsvalgte i NAV fra denne store omstillingsprosessen. Gjennom historier fra tillitsvalgte i NAV har Fafo sett på hvordan NAV kan være en fyrlykt for IA-arbeid og peke på skjærene i sjøen og de største fallgruvene i slike store omstillinger. Notatet konkluderer med en rekke anbefalinger til andre virksomheter i endring.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10220