Skip to main content
  • Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1

  • Fafo-notat 2015:12
  • Fafo-notat 2015:12

Dette er første delrapport i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2 modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er organisering og implementering av forsøk med veksling i ulike fylkeskommuner og innen ulike fag. Denne første fasen av evalueringen skal bidra til å belyse avveininger som er gjort lokalt, hvilke aktører som er involvert i planleggingen og implementeringen, hvilke mål de ønsker å nå, variasjoner i organisering, og ulike interesser og prosesser. Vi har studert bredden i organisering og planlegging gjennom prosjektledernes rapportering, samt gått i dybden i seks prosjekter: Byggfag i Oslo og Sogn og Fjordane, Bilfag, lette kjøretøy i Oslo, Service og samferdsel i Østfold og Helsefag i Hordaland og Oppland.

  • Publisert: 3. desember 2015
  • Ordrenr. 10223