Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1

Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2015:12

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Dette er første delrapport i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2 modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er organisering og implementering av forsøk med veksling i ulike fylkeskommuner og innen ulike fag. Denne første fasen av evalueringen skal bidra til å belyse avveininger som er gjort lokalt, hvilke aktører som er involvert i planleggingen og implementeringen, hvilke mål de ønsker å nå, variasjoner i organisering, og ulike interesser og prosesser. Vi har studert bredden i organisering og planlegging gjennom prosjektledernes rapportering, samt gått i dybden i seks prosjekter: Byggfag i Oslo og Sogn og Fjordane, Bilfag, lette kjøretøy i Oslo, Service og samferdsel i Østfold og Helsefag i Hordaland og Oppland.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10223