Fafo-notater

Rapportsøk

Om forhandlingsansvaret for lærerne

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2019:02

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Utredning om forhandlingsansvaret for lærere

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

I 2004 ble forhandlingsansvaret for lærerne overført fra staten til kommunene og fylkeskommunene. Lærerne protesterte, men regjeringen mente det var nødvendig å samle arbeidsgiveransvaret for lærerne hos skoleeiere som betalte lærernes lønn. Dette notatet forsøker å forklare hvorfor staten hadde forhandlingsansvaret for lærerne, og hvorfor det ble overført til kommunene. Notatet tar for seg innføringen av statlig lønnsregulativ for lærerne i 1948, og hvorfor lærere i folkeskolen fikk forhandle lønn med staten. Både endringer i lønns- og forhandlingssystemet og endringer i kommunenes inntekts- og styringssystem blåste liv i diskusjonen om forhandlingsansvaret for lærerne. Notatet ser også på endringene i det kommunale og statlige tariffområdet etter 2004, samt lønnsutviklingen innenfor ulike tariffområder. Ble målet om nasjonale standarder og et likeverdig utdanningstilbud forlatt da forhandlingsansvaret ble flyttet over fra staten til kommunene og fylkeskommunene?

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10292