Fafo-notater

Rapportsøk

Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland

Kristine Nergaard og Elin Svarstad

Fafo-notat 2019:05

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Elin Svarstad

Tema for dette notatet er omfanget av utleie av arbeidskraft i Nordland. Datagrunnlaget er statistikk fra Statistisk sentralbyrå, NHO Service og Handel, opplysninger fra kommuner og helseforetak samt informasjon fra bedriftsdatabasen Proff.

  • Andelen utleide arbeidstakere er lavere i Nordland enn for landet i gjennomsnitt, men antall utleide arbeidstakere har økt de siste årene.
  • Mye av veksten har kommet innen bygg- og anleggs-virksomhet. Her rekrutteres mange fra land i Øst-Europa.
  • Kommuner og helseforetak i Nordland bruker per 2017/2018 mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell, til tross for at målet er å redusere bruken.

Notatet er utarbeidet for Nordland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens tilflyttingsprosjekt. Resultatene ble presentert på prosjektets sluttkonferanse i september 2018.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10295