Skip to main content
  • Håkon Høst (red.)

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger

En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

  • Fafo-notat 2012:18
  • Fafo-notat 2012:18
  • Publisert: 15. januar 2012
  • Ordrenr. 10164
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere