Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

Målemetoder og omfang

  • Fafo-notat 2021:17
  • Fafo-notat 2021:17

I dette notatet diskuterer vi hvordan man kan beskrive nivået på inn- og utleie av arbeidskraft. Formålet er å følge utviklingen over tid. I notatet diskuteres følgende tema. Hvilke datakilder finnes, og hva er styrkene og svakhetene ved dem? Og med dette utgangspunktet; hvor mange arbeidstakere leies inn eller ut i dag? I hvilken grad varierer dette mellom ulike bransjer? Initiativtakere til prosjektet er Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Prosjektet er finansiert av Fellesforbundet, Landsorganisasjonen i Norge, NHO Service og Handel, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Rettelse i nettutgaven 20.10.2021: Figur 5.3 og 5.4 på side 25 er korrigert.
  • Publisert: 12. oktober 2021
  • Ordrenr. 10354

Fafo-forskere