Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2020 og 2021

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2022:09

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Kollektive aktører

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling per 2021.

Blant spørsmålene som stilles, er: Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid? Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene? Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg? Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt? Og hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?

Utgitt: 2022 Id-nr.: 10371

Andre utgivelser
Fafo-rapport 518
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2010:07
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke