Skip to main content

Det kollektive arbeidslivet


Arbeidslivets kollektive aktører og institusjoner er sentrale elementer i den norske arbeidslivsmodellen. Tidligere forskning har vist at institusjonene samlet sett står sterkt, men at det er en svekkelse av andelen organiserte blant arbeidstakere i privat sektor, og at det også er færre arbeidstakere som dekkes av tariffavtale i privat sektor.

Fafo har inngått en fireårig forskningsavtale om det kollektive arbeidslivet med Arbeids- og sosialdepartementet. Med det kollektive arbeidslivet menes arbeidslivsforskning som omhandler vårt kollektive eller organiserte arbeidsliv, med særlig fokus på partene, tariffavtalene, tariffrevisjonene og arbeidskonfliktene. I prosjektet vil vi følge utviklingen i organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og konflikter i norsk arbeidsliv, samt gjennomføre delprosjekter hvor ambisjonen er å få mer kunnskap om hva som påvirker de kollektive institusjonene i arbeidslivet. Fafo har hatt dette forskningsprogrammet også i tidligere fireårsperioder.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2021
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fafo-utgivelser