Fafo-notater

Rapportsøk

Prioriteringer og samarbeid
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013

Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2013:14

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Dette tredje notatet med resultater fra tillitsvalgtpanelet omhandler to viktige områder, nemlig

i) hvilke saker LOs tillitsvalgte vil prioritere i de neste fire årene, og

ii) det lokale samarbeidet.

I tillegg har deltakerne fått spørsmål om tre viktige enkeltsaker: arbeidskraftbehov, rus og tiltak mot sosial dumping i renholdsbransjen.

Resultatene viser at LOs tillitsvalgte i stor grad er enige om hvilke saker som bør prioriteres. Pensjon er den viktigste saken, deretter kommer tiltak for å redusere ufrivillig deltid, medbestemmelse på arbeidsplassen, arbeidsmiljø og HMS og kampen for full sysselsetting.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10180