Skip to main content
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet – Sjøfartsdirektoratet

  • Fafo-notat 2019:31
  • Fafo-notat 2019:31

I motsetning til andre deler av arbeidslivet, har Arbeidstilsynet ikke tilsynsansvar for arbeidsforhold innen sjøfart, dette er lagt til Sjøfartsdirektoratet. Dette prosjektet skal fremskaffe mer kunnskap og vil gi grunnlag for å drøfte hvilke faktorer som hemmer og fremmer effektive tilsyn med HMS og arbeidstid innenfor sjøfartsdirektoratets ansvarsområde.

  • Publisert: 15. april 2021
  • Ordrenr. 10321

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • LO - Næringspolitisk avdeling