Fafo-notater

Rapportsøk

LOs tillitsvalgtpanel april 2020: Konsekvenser av koronaviruset
Oppsummering av resultater, del 1

Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2020:07

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen, Anne Mette Ødegård

Denne undersøkelsen viser noen av de umiddelbare erfaringene fra LOs tillitsvalgte i forbindelse med at Norge «stengte ned» som følge av koronaviruset. Rundt halvparten av de tillitsvalgte i privat sektor opplevde arbeidstakere på deres arbeidsplass ble permittert. Svarene viser også at samarbeidet med arbeidsgiverne i denne krisesituasjonen i stor grad har fungert.

Utgitt: 2020 Id-nr.: 10327