Fafo-rapporter

Rapportsøk

Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri
Sosial kontroll og integrasjon
Betydningen av foreldreinvolvering og foreldrerestriksjoner i ungdomstiden for integreringsutfall i overgangen til voksenlivet
Fafo-rapport 2023:14
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2023:15
Sigurd M. N. Oppegaard, Jørgen Aarhaug, Knut J. L. Hartveit, Hedda Strømstad
Utvikling i drosjemarkedet 2020 til 2023
– omregulering og korona
Fafo-rapport 2023:01
Ida Kjeøy og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:13
Anne Hatløy and Ketil Bråthen
The Salt Partnership 2019–2021
Progress and achievements
Fafo Report 2022:32
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Partnership for a healthier diet
Final report 2016–2021
Fafo report 2022:33
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Terje Olsen
Fra sosialhjelp til selvhjulpenhet
Bedre levekår for levekårsutsatte barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp
Fafo-rapport 2022:35
Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2023:12
Hedda Flatø, Hanne Cecilie Kavli og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:08
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Kvinner og veien til høyere verv
En undersøkelse blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og HK
Fafo-rapport 2023:11
Rolf K. Andersen og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2022:27
Nerina Weiss, Lene Christin Holum og Ivar Fahsing
Fafo-rapport 2022:30
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
EØS-midlene 2004–2021
Hva har Norge oppnådd?
Fafo-rapport 2023:10
Inger Lise Skog Hansen, Tom E. Markussen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2023:06
Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen
Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?
Fafo-rapport 2023:09
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren
En undersøkelse blant helsefagarbeidere, helsesekretærer og portører
Fafo-rapport 2023:07
Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Intensjonsavtalen for sunnere kosthold
Sluttrapport 2016–2021
Fafo-rapport 2022:29
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Anette Brunovskis
Menneskehandel i Norge
Personvernvurderinger og datagrunnlag for omfangsestimering
Fafo-rapport 2023:03
[12 3 4 5  >>