Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hanne Bogen og Thore K. Karlsen
Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid
Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak
Fafo-rapport 096
Torunn Olsen
Det kom som et sjokk ...
Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner
Fafo-rapport 095
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen
Vinn - vinn! 2. utg.
Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i et strategisk perspektiv
Fafo-rapport 079
Arild H. Steen
En næring i nytelse?
Utviklingstrekk i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Fafo-rapport 094
Leif Moland
Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Svar skyldig
Velferdsstatens utfordringer - partienes svar
Fafo-rapport 092
Dag Stokland
Over stokk og stein
Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Fafo-rapport 089
Øivind Danielsen
Den nye breddeidretten
Ønsker og behov for fysisk aktivitet
Fafo-rapport 088
Hanne Bogen og Ove Langeland
Privatisering eller fornyelse?
Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger
Fafo-rapport 087
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 086
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
For lang og tro tjeneste?
Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084
Jon M. Hippe
Spillet om velferdsstaten
Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten
Fafo-rapport 083
Jon M. Hippe
Sosialpolitisk kalender 2. utg.
En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 082
Arvid Fennefoss
Lønnstakerorganisering
Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 081
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Kluss i vekslinga
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)
Offentlig eller privat?
Om privatisering og grensene for offentlig ansvar
Fafo-rapport 078
<<  52 53 54 55 56 [5758 59 60  >>