Skip to main content
  • Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Å bli helsefagarbeider

En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget

  • Fafo-rapport 2013:05
  • Fafo-rapport 2013:05
  • Publisert: 27. januar 2013
  • Ordrenr. 20295