Fafo-rapporter

Rapportsøk

Afrikanske drømmer på europeiske gater
Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis

Fafo-rapport 525

Nettutgave

Forskningstema: Sahel og Afrika sør for Sahara

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis

Nigerianske prostituerte i Norge har vært et forholdsvis ukjent fenomen fram til 2004, da over hundre kvinner fra Nigeria kom til Oslo for å selge sex i løpet av få måneder. Den kraftige tilstrømningen av nigerianske prostituerte har fortsatt i de følgende årene, og i 2006 er nigerianske kvinner den største gruppen utenlandske prostituerte i gateprostitusjon i Norge.
Afrikanske drømmer på europeiske gater er basert på dybdeintervjuer med tretten kvinner født i Nigeria som befant seg i gateprostitusjon i Norge våren 2006, samt feltarbeid i prostitusjonsmiljøene i Oslo og Stavanger. Til sammen har vi snakket med over åtti nigerianske kvinner i norsk gateprostitusjon. Rapporten søker å belyse følgende: Hvem er kvinnene? Hvordan og hvorfor kom de til Norge? Hvilke betingelser jobber de under, og hvordan er livet deres her?

Utgitt: 2006 Id-nr.: 525