Skip to main content
  • Bård Jordfald og Jørgen Svalund

Alle prater om klima, men ingen om folk

En analyse av kraftbransjens fremtidige kompetansebehov

  • Fafo-rapport 2009:49
  • Fafo-rapport 2009:49
Kraftbransjen er blant de næringene som har gjennomgått de største politisk strukturerte forandringene i nyere tid. I løpet av kort tid har den gått fra å være nasjonal infrastruktur til å bli en del av det europeiske energimarkedet, noe som har medført store organisatoriske endringer og en kraftig reduksjon
i sysselsettingen.

Som en følge av nyinvesteringer og nye klimapolitiske mål, kan bransjen forvente økt aktivitet i årene som kommer. Ser man dette i lys av antall nyutdannede kandidater og det faktum at mange ansatte nærmer seg pensjonsalderen, står bransjen overfor klare arbeidskraftutfordringer.
  • Publisert: 14. mars 2009
  • Ordrenr. 20139