Fafo-rapporter

Rapportsøk

Alle prater om klima, men ingen om folk
En analyse av kraftbransjens fremtidige kompetansebehov

Bård Jordfald og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2009:49

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Kraftbransjen er blant de næringene som har gjennomgått de største politisk strukturerte forandringene i nyere tid. I løpet av kort tid har den gått fra å være nasjonal infrastruktur til å bli en del av det europeiske energimarkedet, noe som har medført store organisatoriske endringer og en kraftig reduksjon
i sysselsettingen.

Som en følge av nyinvesteringer og nye klimapolitiske mål, kan bransjen forvente økt aktivitet i årene som kommer. Ser man dette i lys av antall nyutdannede kandidater og det faktum at mange ansatte nærmer seg pensjonsalderen, står bransjen overfor klare arbeidskraftutfordringer.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20139