Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon

Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 2017:40

Nettutgave | English summary

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon

Arbeidsgivers holdning til bruk av foreldrepermisjon er tema for denne rapporten, som bygger på en intervjuundersøkelse med 24 arbeidsgivere. I hvilken grad gir arbeidsgiver uttrykk for negative eller positive holdninger til ansattes rettigheter på dette området? Er holdningene til foreldrepermisjon farget av oppfatninger om kjønnsroller og omsorgsansvar? Eller tenker arbeidsgiver på hvilke kostnader virksomheten påføres ved å ha ansatte i permisjon og utfordringer med å fordele oppgaver og ansvar? Vi finner at arbeidsgiverne i hovedsak er positive til ansattes rett til permisjon. De legger stor vekt på at raus og rimelig behandling av de ansatte er viktig for å rekruttere og beholde engasjerte ansatte. Prosjektet er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20648