Arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon

Tidligere forskning viser at forhold knyttet til arbeidslivet er viktige for hvorvidt ansatte ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon.

Prosjektet søker å kartlegge arbeidsgiveres holdninger til bruk av foreldrepermisjon og i hvilken grad virksomhetene tilrettelegger for en god balanse mellom arbeids- og familieliv.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2017
  • Avsluttes:
    desember 2017

Oppdragsgiver

  • Barne og likestillingsdepartementet