Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidstakere i byggenæringen
Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de?

Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

Fafo-rapport 2010:25

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Bård Jordfald, Rolf K. Andersen

Hvem jobber i byggenæringen? Hvordan er arbeidskraftmobiliteten? Hva er det framtidige behovet for arbeidskraft? Dette er hovedspørsmålene i denne rapporten. Ved hjelp av registerdata kartlegges demografiske kjennetegn ved arbeidstakere og ut- og innflyt av arbeidskraft i perioden 2006 og 2008. Det blir også gjort framskrivninger av behovet for arbeidskraft i byggenæringen fram til 2020. Rapporten kartlegger dessuten hvordan medlemmer av BNL vurderer dette behovet, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, seniortiltak og kompetansestrategier for sine ansatte.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20169