Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

Fafo-rapport 2016:39

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Denne rapporten kartlegger arbeidskraften i byggenæringen ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå i 2008 og 2014. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. Rapporten tar også for seg inn- og utflyt av arbeidskraft i denne tidsperioden, der vi blant annet ser på hva som kjennetegner de som har forlatt næringen og de som har kommet til. Videre blir det gjort framskrivninger av arbeidskraftbehovet fram til 2030.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20601

English summary