Fafo-rapporter

Rapportsøk

Barnefattigdom i Norge
Omfang, utvikling og geografisk variasjon

Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2009:38

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Tross at det er rettet politisk og offentlig oppmerksomhet mot temaet fattigdom blant barn, har barnefattigdommen økt i perioden 2000 til 2006. Formålet med denne rapporten er å beskrive omfanget av barnefattigdom i Norge og kartlegge den kommunale variasjonen i barnefattigdom. Vi ser nærmere på utviklingen i andelen fattige barn i perioden 2000 til 2006, og undersøker hvem som er spesielt utsatt for å vokse opp i en husholdning med en inntekt under fattigdomsgrensa. I tillegg kartlegger vi omfanget av barn som bor i en husholdning som mottar sosialhjelp.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20128

Sammendragsrapport

English Summary