Skip to main content
  • Odd Bjørn Ure

Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland

Samarbeid eller framvisning av glansbilder?

  • Fafo-rapport 2009:17
  • Fafo-rapport 2009:17
Norges bidrag til EØS har intensivert norske fagorganisasjoners og arbeidsgiveres samarbeid med EUs nye medlemsland. I ly av mottakerstyrte finansieringsordninger igangsettes prosjekter som aktualiserer spørsmålet om hvordan erfaringer fra norsk partssamarbeid er knyttet til nordiske samarbeidsmodeller. På oppdrag fra LO har Fafo undersøkt hvordan regional kompetanseutvikling kan inngå i erfaringsutveksling over landegrensene. I rapporten anbefales det å søke etter relevante erfaringer framfor gode eksempler, fram mot en metode som verdsetter fagorganisasjonenes erfaringer fra internasjonalt samarbeid.
  • Publisert: 10. februar 2009
  • Ordrenr. 20107
Last ned publikasjonen