Fafo-rapporter

Rapportsøk

Billett til yrkeslivet
Sluttrapport fra evalueringen av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo kommune

Anna Hagen og Elin Svensen

Fafo-rapport 394

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Yrkesprøving er en praktisk prøveform som gjør det mulig å synliggjøre og dokumentere fagkompetanse som er tilegnet på andre måter enn gjennom det norske utdanningssystemet. Denne rapporten er sluttrapporten fra en evaluering av Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo. Formålet med evalueringen har vært å gi innspill i forhold til prinsippene for yrkesprøving, evaluere metodene for yrkesprøving, kartlegge arbeidslivets vurdering av yrkesprøving og kompetansedokumentasjon samt å vurdere samarbeidsrutinene i Oslo kommune og ansvarsfordelingen mellom involverte myndighetsorganer i yrkesprøving. Evalueringen har vært lagt opp som en prosessevaluering, med vekt på tilbakemelding og dialog med oppdragsgiver underveis i prosjektet. Sluttrapporten er en sammenfatning, og en oppdatering av erfaringer og resultater i Yrkesprøvingsprosjektet.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 394