Skip to main content
  • Fafo-rapport 2015:10
  • Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

  • Fafo-rapport 2015:10
 

En tilkallingskontrakt defineres vanligvis som en arbeidsavtale som verken regulerer ukentlig arbeidstid eller tidspunkt for når arbeidet skal skje. I denne rapporten stilles følgende spørsmål:
•    Hvem arbeider som tilkallingsvikarer, hvorfor gjør de det, og hvor mange er de?
•    Når benytter virksomhetene tilkallingsvikarer? Hvordan blir de rekruttert?
Hvordan håndteres det praktiske rundt slike tilsettinger?
•    Hvordan reguleres tilkallingskontrakter i tariffavtalene på sentralt nivå?
Hva slags typer avtaler om arbeidsforhold benyttes av arbeidsgivere?
Datagrunnlaget er spørreundersøkelser blant arbeidstakere og virksomheter, registerbaserte sysselsettingsdata, kvalitative intervjuer blant arbeidsgivere
i utvalgte bransjer og dokumenter. Rapporten er skrevet på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet.

  • Publisert: 22. april 2015
  • Ordrenr. 20415
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0190-1 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0191-8 (nettutgave)ISSN 0801-6143