Skip to main content
  • Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen

Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet

  • Fafo-rapport 2008:29
  • Fafo-rapport 2008:29

Denne rapporten inneholder en analyse av hvordan fagkompetanse oppnådd gjennom fagopplæringen brukes i norsk arbeidsliv, slik de faglærte selv opplever det. I hvilken grad er de faglærte sysselsatt, og i hvilken grad bruker de fagkompetansen fra fagbrevet i arbeidet? Hva slags kompetanseutvikling har de faglærte deltatt i etter oppnådd fagbrev og hvordan oppfatter de faglærte læringskravene i arbeidslivet? Datamaterialet er fra en spørreskjemaundersøkelse av personer som tok fagbrev i 2002 etter forutgående læretid.

  • Publisert: 3. mars 2008
  • Ordrenr. 20071