Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2014:36

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Lærlingklausuler i offentlige anskaffelser

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Det er i dag bred enighet om at det er behov for tiltak som kan bidra til å skaffe flere læreplasser og styrke fag- og yrkesopplæringen. Ett av virkemidlene som blir diskutert, er å stille krav om lærlinger i forbindelse med offentlige anskaffelser. I denne rapporten spør vi i hvilken grad slike klausuler blir tatt i bruk i dag og om de fungerer etter hensikten. Vi diskuterer også hva som skal til for at lærlingklausuler skal være et effektivt virkemiddel.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20383