Skip to main content
  • Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi

Drosjer i Norge fram mot 2020

  • Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020
  • Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020

Drosjemarkedet i Norge har gjennomgått en rekke inkrementelleendringer i perioden 2010 til 2020. Denne rapporten dokumenterer disse endringene med et fokus på drosjemarkedet som arbeidsmarked. Rapporten gir en oppsummering av drosjemarkedet fram mot omreguleringen som trer i kraft 1. november 2020.

  • Publisert: 20. november 2020
  • Ordrenr. 20759

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • YrkestrafikkforbundetNorges taxiforbundLOTransportøkonomisk institutt