Fafo-rapporter

Rapportsøk

Drosjer i Norge fram mot 2020

Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi

Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020

Last ned nettutgave

Prosjekt: Omregulering av drosjemarkedet

Forskere på Fafo: Sigurd M. Nordli Oppegaard, Bjorn Dapi

Drosjemarkedet i Norge har gjennomgått en rekke inkrementelleendringer i perioden 2010 til 2020. Denne rapporten dokumenterer disse endringene med et fokus på drosjemarkedet som arbeidsmarked. Rapporten gir en oppsummering av drosjemarkedet fram mot omreguleringen som trer i kraft 1. november 2020.

Utgitt: 2020 Id-nr.: 20759