Fafo-rapporter

Rapportsøk

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Rapportserie om varsling og ytring

Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2016:34

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad, Johan Røed Steen

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Dette er temaet for tre undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

I denne rapporten presenterer vi en undersøkelse blant medlemmer i sju fagforbund: Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Utdanningsforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Juristforbundet og Politiets Fellesforbund. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2016.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20596

Vedlegg 1: Spørreskjema

English summary: Whistleblowing and freedom of speech in Norwegian working life 2016 (Fafo report 2016:33)

Fafo-rapport 2016:32 Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Fafo-rapport 2016:33 Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016