Fafo-rapporter

Rapportsøk

Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år
Februar til juli 2012

Anette Brunovskis

Fafo-rapport 2013:29

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anette Brunovskis

Kvinner i prostitusjon som er utsatt for vold og trusler har latt være å anmelde forholdene fordi de fryktet for følgene. Dersom politiet får vite om prostitusjonen, kan det ha store økonomiske og personlige konsekvenser for kvinnene. I denne Fafo-rapporten er det samlet inn informasjon fra fem prostitusjonstiltak i Bergen, Oslo og Stavanger om hendelser som det er meldt om i perioden februar til juli 2012. Disse hendelsene er først og fremst knyttet til vold, bosituasjon og kontakt med politiet.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20319