Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fagbevegelsen og Europa
Internasjonalisering og europeisk integrasjon - utfordringer for fagbevegelsen

Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland

Fafo-rapport 102

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Rapporten behandler spørsmål om hvordan økt internasjonalisering og europeisk integrasjon kan påvirke fagbevegelsens muligheter til å forsvare og forbedre arbeidstakernes faglige rettigheter, arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Videre analyse res hvilke krav utviklingen i Europa reiser til strategiutvikling og fornyelse av fagbevegelsens egen organi sering i Norge og på tvers av landegrensene. Blant temaene som tas opp er:

* Europeisk integrasjon og europeisk fagbevegelse
* Den nordiske modellen i klemme
* Etableringen av EFs indre marked
* Striden om den sosiale dimensjon og fagbevegelsens rolle
* Status på delområder - bl.a. standardisering og arbeidsmiljø
* Elementer til faglige Europa-strategier
* Perspektiver og veivalg

Utgitt: 1990 Id-nr.: 102