Skip to main content
  • Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård

Fagforbundets ungdomsbarometer 2017

  • Fafo-rapport 2017:32
  • Fafo-rapport 2017:32

I denne rapporten presenteres resultatene fra Fagforbundets ungdomsbarometer 2017. Her setter vi søkelyset på hva ungdom mellom 16 og 25 år mener og tror om yrkesvalg og sin egen framtid som arbeidstakere, hvordan de mener arbeidslivet bør fungere, hvordan de ser på fagforeningsmedlemskap og hva de synes om likestilling i arbeidsmarkedet. Videre undersøkes ungdommens interesse for samfunnsspørsmål, hvilke politiske saker som engasjerer og de unges tillit til samfunnsinstitusjoner og folk generelt. I rapporten benytter vi oss av en representativ undersøkelse til ungdom mellom 16 og 25 år og kvalitative intervjuer med ungdom på skole, i studier eller i jobb.

  • Publisert: 17. oktober 2017
  • Ordrenr. 20640