Fafo-rapporter

Rapportsøk

Trygg trafikk med seniorer

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2017:30

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Seniorenes arbeidssituasjon kan variere mellom ulike bransjer og yrker, og dermed varierer også behov og utfordringer de møter som godt voksne arbeidstakere. Skal seniorpolitikken bli mer målrettet, trengs det derfor analyser av seniorenes situasjon i enkeltsektorer. Denne rapporten tar for seg situasjonen for bussjåfører, lokomotivførere og konduktører innen buss- og togtransport. Vi har sett på graden av trivsel og på eventuelle arbeidsmiljøutfordringer, undersøkt sjåførenes erfaring og kompetanse og dessuten kartlagt arbeid og pensjonering etter passerte 60 år.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20638